Tillgängliga stensorter Tillbaka till produkter

Trappor

Tågstop Kviding

Tågstop Kviding

Dimensionering och montering av trappor

Vid utformning av trappor är det viktigt att få rätt förhållande mellan steghöjd och stegbredd så att det blir bekväma att gå i. Detta gäller inte minst terrängtrappor som oftast har många steg.

För god gångbarhet kan trappan dimensioneras enligt formeln.

dimensionering_av_trappor

Lämplig steghöjd utomhus är 15 cm.
Exempel: Total nivåskillnad 135 cm, steghöjd 15 cm. 135:15= 9 steg
Planstegets djup blir då enligt formeln 34 cm (+överlappning).
Trappsteg av granit tillverkas vanligen i längder upp till 2,5 m. Längre steg delas.
Bredd och höjd anpassas till trappans totalmått.

Vanliga dimensioner på blocksteg är: bredd 360 mm, varav synlig 340 mm, höjd 140 mm, vilket ger en steghöjd på 150 mm inklusive fall och fog. Bottensteget tillverkas ofta 20-30 mm högre.

Svängda trappor kan också utföras med steg tillverkade i radiell form. Barnvagnsramper som är infällda i blocksteget tillverkas ofta 300 mm breda och med 300 mm steg mellan ramperna.

Montering i bruk
Vid montering i bruk utförs underlaget vanligen av en ramp av 50-100 mm betong. Plattan gjuts direkt på slänt av väl packat, icke tjälskjutande material. Stenen sätts i jordfuktigt cementbruk som läggs i 150-200 mm breda banor. Mellan banorna läggs dränerande grus som kanaler för att hindra kvarstående vatten som kan ge upphov till salt och kalkutfällningar. Kanalerna måste mynna ut i dräneringsskikt i trappans nederände. Vid montering i cementbruk är det viktigt att slamma stegens undersida på den yta som ligger an mot bruket. Detta för att öka vidhäftningen.

Vid sågad undersida rekommenderas att stegen dubbas fast med rostfri dubb. Detta gäller främst översteget.

Montering i grus
Läggningen kan även utföras i grus på en underbyggnad av grus eller samkross, eller på en 50-100 mm tjock sluttande betongplatta. Underbyggnaden utförs till tjälfritt djup och med erforderlig komprimering och dränering så att det inte finns risk för sättningar och tjälskjutning.