Miljö

Förutom miljöengagemang är vi mycket noga med att våra Importerade produkter produceras efter gällande konventioner.

Vi har arbetat med våra leverantörer i Kina sedan 90-talet. De är väl medvetna om vilka krav och villkor som vi ställer. Detta gäller både miljöpåverkan och de anställdas arbetssituation.

Vi utför kontroller hos våra leverantörer i Kina med jämna mellanrum. Detta gör vi i egen regi eller genom ackrediterade kontrollföretag.

Vi arbetar hela tiden för att våra produkter skall ha minsta möjliga miljöpåverkan. Denna målsättning finns i våra egna anläggningar såväl som hos våra leverantörer.