Lager

Lager och administration finns norr om Kristianstad i Balsby.
Vid lagret hanteras allt vårt importgods förutom det som skickas direkt till kund i container.
Stenen hanteras av vår egen personal. Vi kan då kontrollera att kvalitet och utförande överensstämmer med vår egen beställning .
Eget lager gör även att vi i de flesta fall har mycket korta ledtider från order till leverans. Samarbete med ett antal olika transportörer gör att vi kan leverera vårt material till alla orter i Sverige.
Vårt lager består normal av ca 30-40.000 meter kantsten och åtskilliga ton med gatsten i olika färger och storlekar. Dessutom finns hällar, murar, stolpar, trappor m.m. Påfyllning av lagret sker kontinuerligt med container eller båtlaster via hamnen i Helsingborg eller Sölvesborg.

Importerad sten

Tillsammans med importen av gatsten och kantsten importerar vi bland annat murar, trappor och hällar. Detta innebär att det är du som bestämmer produktens utförande, både stensort, färg och form. Det är dina önskemål som är vår standard.

Vi har ett tiotal kinesiska stensorter som är testade hos CBI/SP i Borås så vi vet att dessa motsvarar de krav som du ställer på stenen. Den portugisiska stenen är testad på ackrediterad testinstitut i Portugal.

Vårt material är CE certificerat.

Vid vårt stenhuggeri har vi block av flertalet av våra importmaterial. Skulle leveransen ha några felaktigheter eller om någon skada uppkommer vid montering, kan vi producera ersättningsmaterial omgående. Du undviker en väntetid på 10-12 veckor och spar både tid och pengar.
Detta är en av fördelarna med att handla med ett förtag som har egen produktion.