Tillgängliga stensorter Tillbaka till produkter

Murar

Blockstensmur

Blockstensmur av granit levereras enligt de mått som du önskar. Vi har dock vissa toleranser vi följer för att du skall få ett lyckat objekt.
Som standard levererar vi din mur med sågad undersida, vid enkelsidig mur tillverkar vi muren med 200±20 mm under mark. Vid en dubbelsidig mur rekommenderar vi 300±20 mm under mark.
Blockstensmurar tillverkas av råkilade granitblock. Knölar på synliga ytor får då vara max 100 mm. Märken efter kilhål får förekomma.
Muren kan också tillverkas med sågade ytor som vi krysshamrar eller flammar.
Här nedan visar vi en tabell med några exempel för att du skall en uppfattning om vikter och mått. Detta är dock inga standardmått, det är du som avgör.

Självklart tillverkar vi även radiella murar om du önskar.

Synlig
höjd mm
Total
höjd mm
Tjocklek
översida mm
Tjocklek
undersida mm
Vikt
kg/lm ca
Synliga ytor råkilade med tillsatta, raka kanter, max 100mm knölar.
Rak enkelsidig mur i fallande längder 500-2500 mm.
350 550-100 200+6 min 180 370
500 700+100 200+6 min 180 470
600 800+100 200+6 min 180 600
700 900+100 200+6 min 180 700
800 1000+100 200+6 min 180 800
900 1100+100 200+6 min 180 900
Synliga ytor flammade eller krysshamrade med sågade kanter.
Rak enkelsidig mur i fallande längder 500-2500
350 550±20 200+3 200+20 270
500 700±20 200+3 200+20 380
600 800±20 200+3 200+20 430
700 900±20 200+3 200+20 490
800 1000±20 200+3 200+20 540
900 1100±20 200+3 200+20 600

blocksten1 blocksten2

Blockstensmur

Blockstensmur tillverkas normalt med sågade fogsidor. Dessa sidor kan även råkilas och tillsättas för att få ett enhetligt utseende.

blockstenritning2

Murar med sågade fogsidor monteras med 10±3 mm fog, vilket är inräknat vid specifikationen för stenblocken vid bestämda längdmått. Alternativt kan blockstensmuren tillverkas med huggna fogar för montering med 20-50 mm fog.

Som underlag vid montering av blockstensmur skall uppgifter om befintliga och projekterade markförhållanden finnas med på höjd och ytskiktsplaneringar samt ritningar. Höjder skall anges på murkrön, framsida och baksida mur. Det är av stor vikt att höjd anges vid hörn och nivåskillnader. Leverantören kan då på ett enkelt sätt få fram hur höga blocken skall vara på en viss sträcka av muren. Detta medför att kostnaderna för muren hålls nere.

Man varierar då höjderna på blocken efter marknivån istället för att använda en och samma höjd, den högsta på hela sträckan.