Tillgängliga stensorter Tillbaka till produkter

Hällar

Markbeläggning med plattor och hällar används i utemiljön främst för sina goda egenskaper både vad det gäller estetiskt och mekaniskt. Naturstenen ger intryck av beständighet och skapar atmosfär. Man bör dock vara väldigt noga med att använda rätt sort av stenmaterial, okänsligt för tösalter om underliggande värme saknas, ej för porösa sorter som snabbt tar åt sig smuts. Ett allmänt krav är att stenen skall vara fri från sprickor, borrhål, öppna klov, etc.

dsc_2674-kopiaVanligast förekommande ytbearbetning är krysshamrad och flammad. En flammad yta är ett gott val när man vill behålla stenens struktur och naturliga lyster. Ytan är dessutom sträv och halksäker. En krysshamrad yta lämpar sig mest för tjockare plattor utomhus. På krysshamrade och flammade plattor med sågade sidor bör ovankanterna dövas eller fasas några mm. De utsatta synliga hörnen blir mindre känsliga för utspjälkning samtidigt som ytan blir mer gångvänlig.

Hällarna levereras i den bredd , längd och tjocklek som önskas till det specifika objektet. För att kunna välja rätta dimensioner är det viktigt att veta vilka belastningar plattan kommer att utsättas för. Man måste även ta hänsyn till projekterad underkonstruktion, om plattan skall läggas i sand eller bruk. Långa smala plattor har dessutom sämre hållfasthet mot knäckning än korta och mer kvadratiska. Hällarna tillverkas med 2 typer av långsidor, sågade eller klippta med max 10 mm knölar.

Vid montering i enkla rader med tillexempel gatsten mellan hällarna används lämpligen klippta långsidor. Man undviker då skarp kontrast mellan gatstenen och hällen. På större ytor med enbart hällar sågar man fogarna. Det är väldigt viktigt att man vid läggning använder en fog på min. 5-8 mm för att undvika att hällarna gnager på varandra vid rörelse. Lägger man hällarna för tätt är det mycket troligt att det går fliser ur kanterna. För ytor där det förekommer lättare fordonstrafik bör hällarna vara minst 80 mm tjocka om de läggs i grus. Vid platser där det förekommer tung trafik bör hällarna vara 100-150 mm alternativt sättas i cementbruk med god underbyggnad. Vid parkanläggningar och för privatbruk i villaträdgården kan tjockleken vara 30 mm.

Prestandadeklarationer