Tillgängliga stensorter Tillbaka till produkter

Gatsten

Skärmavbild 2016-10-19 kl. 10.11.36

Gatsten finns i formaten storgatsten, smågatsten och mosaiksten. Samtliga sorter har alla sidor klippta. Vi levererar även gatsten med flammad alternativt krysshamrad ovansida.

I detta utföranade är undersidan sågad och övriga sidor klippta.
Svensk standard SS-EN gäller om ej annat finns angivet.

Storgatsten och mosaiksten lagerföres i grå granit, smågatsten i ett kulörer såsom svart, vitt, grått och rött. I mån av tillgång finns även små och storgatsten i begagnad kvalitet.

När du planerar stensättning använd då gärna vår tabell på sidan om Sättning av gatsten
för att få en kvalitet som motsvarar den sättningen du tänkt.

Sättning av gatsten:

Mönster Lämplig stenstrolek
Smågatsten
Radsättning 90±10 (8/10) 100±10 (9/11)
Bågsättning 95±15 (8/11) 100±10 (9/11)
Diagonalsättning 90±10 (8/10) 100±10 (9/11)
Dubbel Diagonalsättning 90±10 (8/10) 100±10 (9/11)
Vågsättning 95±15 (8/11) 100±10 (9/11)
Cirkelsättning 95±15 (8/11) 100±10 (9/11)
Storgatsten
Radsättning 210±30 x 140±10 x140±10
Mosaiksten
Radsättning/Bågsättning 50±20 x 50±20 x 50±20

Enligt branschpraxis får 10% av leveransen ligga utanför angivna mått.

Krav på färdig yta
Storgatsten
Storgatsten i rader sorteras så att skillnaden mellan största och minsta sten i samma skift inte överstiger 15 mm. Nivåskillnader mellan enstaka stenar får inte förekomma. Avvikelser från planhet på en yta med storgatsten får inte vara större än 12 mm mätt på 5 meters sträcka. Stenen skall sättas med max 15 mm fogbredd. Färg och asfaltrester får inte förekomma på färdig yta. I beläggningen får inte förekomma svackor som kan ge upphov till vattensamlingar.

Smågatsten
Ytan skall vara jämn och inte innehålla förhöjningar eller svackor. Nivåskillnader mellan enstaka stenar får inte förekomma. Avikelser från planhet på en yta med smågatsten får inte vara större än 10 mm mätt på en 5 meters sträcka. Smågatstenen i rader skall sorteras så att skillnaden mellan största och minsta sten inte överstiger 10 mm. Stenen skall sättas med max 10 mm fogbredd. Färg och asfaltrester får inte förekomma på färdig yta. I beläggningen får inte förekomma svackor som kan ge upphov till kvarstående vatten.

gatsten_0

Prestandadeklarationer