Kalkylator

Tjocklek på hällen beräknas utifrån den trafikklass som slitlagret kommer att utsättas för. Kvadratiska format ger högre böjhållfasthet än rektangulära. Ju långsmalare häll desto lägre böjhållfasthet.

Värdena på brottslasten är en vägledning av förväntade brottslaster.

Nedan finns en förenklad kalkylator för att beräkna vilken tjocklek som krävs för hällar av olika material:

Kalkylator

Uträkningen i kalkylatorn görs med hjälp av följande formel.

Källa: SS-EN 1341:2012